artikel: update 18 januari 2011 © Nico van den Bos

Horoscoop leden Koninklijk Huis
Op deze pagina worden alle horoscopen getoond van de leden van het Koninklijk Huis.


( klik op de horoscopen voor vergroting )

Uitgebreide Biografie Willem van Oranje

Willem van Oranje
De Horoscoop van Willem van Oranje ( 1533 )

Willem van Oranje heeft vier vrouwen gehad. De eerste was Anna van Egmond, die hij op achttienjarige leeftijd trouwde; ook Anna was pas achttien jaar. Anna overleed in 1558. In 1561 trouwde Willem met Anna van Saksen (1544-1577). Ze bleef hem niet trouw en daarom liep de verbintenis uit op een echtscheiding. In 1575 trouwde Willem vervolgens met Charlotte de Bourbon (1546-1582), die hem zeven jaar later al ontviel en tenslotte trouwde Willem in 1583 met Louise de Coligny (1555-1620). Uit zijn huwelijken heeft Willem, net als zijn vader, veel kinderen gekregen. Uit zijn vier huwelijken twaalf en uit zijn relatie met Eva Elinx is nog een zoon Justinus bekend. De bekendste van zijn kinderen zijn wel prins Maurits, die zijn vader na diens dood opvolgde en prins Frederik Hendrik, die later de ongehuwde Maurits opvolgde.


Stadhouder Willem V Horoscoop Wilhelmina van Pruisen

Een nakomeling van Willem van Oranje...is Stadhouder Willem IV (1711-1751). Deze had de erfelijke overdracht van het stadhouderschap ingevoerd; zo werd dus de titel Erfstadhouder in de familie behouden. Prins Willem Batavus V van Oranje Nassau werd geboren op 8 maart 1748 om 3.55 uur te Den Haag..overleden 9 april 1806 ( 58 jaar )

deel 1..De Biografie en horoscoop van Stadhouder Willem V ( 1768 )


Lodewijk Napoleon Bonaparte (Ajaccio, 2 september 1778 - Livorno, 25 juli 1846), bijgenaamd de Lamme Koning en Lodewijk de Goede, was de jongere broer van keizer Napoleon I en de vader van de latere Franse keizer Napoleon III. In 1806 werd hij op last van zijn broer Napoleon vorst van het Koninkrijk Holland. Hij ging echter een eigen koers varen en kwam zelfs op voor de belangen van het koninkrijk Holland. Dat leidde tot een conflict met zijn broer; in 1810 trad hij alweer af, waarna het koninkrijk werd geannexeerd door Frankrijk. Lodewijkwas een zoon van Carlo Maria Buonaparte en Maria Laetitia Ramolino.

deel 2..Koninkrijk Holland..5 juni 1806 (Napoleon)


In Holland is Gijsbert Karel van Hogendorp, de staatsman die de Prins van Oranje bijstond toen deze vertrok naar Engeland, bezig met een Hollandse regering te vormen om na het vertrek van de Fransen de macht over te kunnen overnemen. Er wordt een openlijke publicatie in de Haagse Courant geplaatst...en wat toch zeer bijzonder blijft...geen Fransman die er iets van heeft gezegd....of maatregelen genomen.Ook vele patriotten waren tot inkeer gekomen..en wilde ook af van de Fransen...dus was de tijd rijp voor aktie....maar niet geheel zonder risico. De Haagse opstand was een riskant avontuur, maar de zeer gedemoraliseeerde Fransen deden geen enkele poging om de verloren posities te herwinnen.

deel 3..Horoscoop concept Nieuwe Regering Nederland.. 18 nov.1813


Het moment dat Prins Willem Frederik van Oranje Nassau aankomt te Scheveningen op 30 november 1813 om 16.00 uur,wordt als een beginpunt gezien voor het Koningkrijk der Nederlanden. Jakob Fagel, die de terugreis naar Nederland op een ander fregat dan de 'erfprins' meemaakte was alvast vooruit gevaren om de kust te verkennen. Op zondag 28 november 1813 waren al 270 Engelse mariniers in Scheveningen aan land gezet die op maandag 29 november 1813 gevolgd werden door meer Engelse legereenheden die vooruit gezonden werden om belangrijke en strategische posities in te nemen. Behalve in Scheveningen en Den Haag moest ook Amsterdam voor Oranje zekergesteld worden. Op die dinsdag de 30e november 1813 brak dan eindelijk het moment aan. Onder begeleiding van het kanongebulder van de voor anker liggende Engelse troepentransportschepen werd - onder perfecte regie - de 'erfprins' aan de Nederlandse kust binnengehaald.

deel 4..Horoscoop Prins Willem aankomst Scheveningen..30 november 1813


Horoscoop Koning Willem I Horoscoop Wilhelmina van Pruisen
Op bijna 17-jarige leeftijd werd Wilhelmina van Pruisen door door haar ouders uitgehuwelijkt aan haar volle neef Willem Frederik van Oranje-Nassau, de latere koning Willem I. Ze huwden op 1 oktober 1791, en het feest duurde zeventien dagen. Het paar woonde in paleis Noordeinde alwaar hun oudste kind werd geboren:

De Prins Willem van Oranje wordt op 16 maart 1815 om 10.30 uur in de bijeen geroepen vergadering van de Staten-Generaal in de Trêveszaal op het Binnenhof te Den Haag ingehuldigd als...... Koning Willem I.......... Souverein Vorst tot KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU en HERTOG VAN LUXEMBURG.

deel 5..De Biografie en Horoscoop van onze eerste Koning Willem I ( 1815 )


Horoscoop Koning Willem II Horoscoop Koningin Anna Paulovna
Koning Willem II met zijn vrouw Koningin Anna Paulovna en de kinderen.

Koning Willem II: Frederik George Lodewijk, Prins van Oranje-Nassau, Koning der Nederlanden en Groothertog van Luxemburg leefde van 1792 tot 1849. Hij was de zoon van Willem I en Wilhelmina van Pruisen. In 1816 huwde hij Anna Paulovna Romanova, de dochter van de Russische tsaar Paul I.Horoscoop Koning Willem III Horoscoop Koningin Emma
Koning Willem III: Alexander Paul Frederik Lodewijk van Oranje-Nassau) leefde van 1817 tot 1890. Willem III was tevens Groothertog van Luxemburg van 1849 tot 1890. Hij huwde in 1839 met Sophia van Württemberg en na haar dood in 1879 met de 41 jaar jongere Emma van Waldeck-Pyrmont.


-
Op 7 januari 1879 huwde Emma met de 41 jaren oudere Koning Willem III. Emma was zijn tweede vrouw. Op 31 augustus 1880 baarde zij een dochter Wilhelmina, waarmee de monarchie in Nederland onder de Oranjes kon blijven voortbestaan.


Horoscoop Koningin Wilhelmina Horoscoop Prins Hendrik
Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik
Horoscoop Koningin Juliana Horoscoop Prins Bernhard
Koningin Juliana en Prins Bernhard
Horoscoop Koningin Beatrix Horoscoop Prins Claus
Koningin Beatrix en Prins Claus


Horoscoop Prins Willem Alexander Horoscoop Prinses Maxima
Prins Willem Alexander en Prinses Maxima


Prinses Amalia***** Prinses Alexia***** Prinses Ariane


Horoscoop Prins Johan Friso Horoscoop Prinses Mabel
Prins Johan Friso en Prinses Mabel


Horoscoop Prins Constantijn Horoscoop Prinses Laurentien
Prins Constantijn en Prinses Laurentien.


Horoscoop Prinses Irene Horoscoop Prinses Margaritha
Prinses Irene en Prinses Margaritha


Horoscoop Prinses Margriet Horoscoop Pieter van Vollenhove
Prinses Margriet en Pieter van Vollenhove


Horoscoop Prinses Christina Betreffende de oogafwijking van Prinses Christina: lees meer....Greet Hofmans affaire

Bekijk het vliegeraspekt in de horoscoop.
De vlieger wil opstijgen in het teken Leeuw ...op de top staat Pluto..
op de de staart van de vlieger vinden we Mars..deze moeten we corrigeren.
Immers een vlieger die wil opstijgen in de wind..daar moet altijd de staart van worden gecorrigeerd.

Mars is Heer van het teken Ram 5e huis,
Op de cusp van het 5e huis..de 21e graad Ram..vinden we oogspieren ( abcessen )...dus hier moet worden gecorrigeerd

Volgens Ebertin vallen oogafwijkingen onder Ram.
Het aspekt Pluto Mars geeft ook de oogafwijking aan.

Nog meer van Ebertin..betreffende de ogen.
9e graad ram...ooglenzen
10e graad ram...oogappel...er wordt hier een oppositie gemaakt naar Neptunus ( 10 graden weegschaal )
11e graad ram..oogzenuw
21e graad ram..oogspieren